Begroting 2021

Financiële begroting

Actueel begrotingsresultaat 2021-2024

Inleiding

Bedragen * € 1.000,-

2021

2022

2023

2024

1. Belastingopbrengst

212

165

117

69

2. Heffing buitenlandse werknemers

400

400

400

400

3. Gemeenschappelijke regelingen

-539

-493

-457

-454

4. Algemene uitkering

2.294

2.675

2.285

2.833

5. Subsidieplafonds

-67

-67

-67

-67

6. Loon- en prijsindexatie

-629

-591

-606

-641

7. Rente

-84

-84

-85

-75

8. Kostendekkende leges

67

67

67

67

9. Afschrijvingen

-21

-21

502

-30

10. Reserves

-

-

-

-26

11. Overige

13

13

-15

-11

Subtotaal autonome ontwikkelingen

1.646

2.063

2.141

2.065

Programmabegroting 2021-2024

982

1.533

1.871

1.795

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30