Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in de ontwikkelingen van de gemeentelijke organisatie.
Veranderingen in het primair proces vragen om aanpassingen in de bedrijfsvoering. Dit geven we u ook mee in de aanbiedingsbrief. We ervaren steeds meer de gevolgen van ontwikkelingen in wetgeving, digitalisering, besluitvorming raad en rijk. Het heeft allemaal gevolgen voor de organisatieontwikkeling en het gereed maken van de organisatie voor de toekomst.

We passen de bedrijfsvoering continu aan om onze dienstverlening beter te laten aansluiten op de wensen van onze inwoners. Dit kan zijn door onze processen te digitaliseren, maar ook door aanpassingen in ons personeelsbeleid. We meten de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en vergelijken deze met andere gemeenten. Waar nodig voeren we verbeteringen door, bijvoorbeeld door samen te werken met andere partijen.

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30