Begroting 2021

Overzichten

Investeringen 2021

Investeringen 2021

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen.

Bedragen * € 1.000,-

2021

Dienstverlening en organisatie

Vervanging ICT

-50

Huis van Medemblik ICT

-294

Uitbreiden applicatie Burgerzaken

-30

Renovatie gemeentehuis

-1.250

Inrichting (meubilair/vloerbedekking) gemeentehuis

-750

Subtotaal Dienstverlening en organisatie

-2.374

Samen leven en ondersteuning

Jozefschool Medemblik

-3.155

Meridiaan Medemblik

-1.592

Aansluitkosten blaashal en toekomstige sporthal bij de Bloesem

-220

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

-4.967

Wonen, werken en recreëren

Vervanging riolering

-1.882

Vervanging materieel openbaar groen

-150

Herinrichten Hoekweg Andijk

-25

Herinrichten Pieter Wariuslaan Midwoud

-760

Uitbreiden 30 km zone Kleingouw Andijk

-752

Uitbreiden en groot onderhoud Oosterbegraafplaats Andijk

-500

Renovatie zoutschuur

-35

Beheer kunstwerken

-60

Vervanging beschoeiing

-240

Ontwikkeling Sneekerpad

p.m.

Subtotaal Wonen, werken en recreëren

-4.404

-11.745

In het dekkingsplan doen we nog een aantal voorstellen om kredieten (deels) af te ramen. Het gaat om voorstellen 22 (schrappen fietspad Benningbroek) en 26 (zwembad de Zeehoek en dorpshuis Abbekerk). Deze voorstellen hebben de volgende effecten op de, reeds verstrekte, kredieten.

Bedragen *€ 1.000,-

2021

Samen leven en ondersteuning

Zwembad de Zeehoek

8.896

Dorpshuis Abbekerk

3.280

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

12.176

Wonen, werken en recreëren

Fietspad naar AC de Graafweg

360

Subtotaal Wonen, werken en recreëren

360

12.536

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30