Begroting 2021

Overzichten

Balans 2021-2024

Balans 2021-2024

Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna.

Bedragen * € 1.000,-

2021

2022

2023

2024

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.011

889

813

767

Materiële vaste activa

97.707

100.946

98.810

94.494

Financiële vaste activa

8.269

7.852

7.539

7.224

Totaal vaste activa

106.987

109.687

107.162

102.485

Vlottende activa

Voorraden

4.160

4.160

4.160

4.160

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

9.252

9.252

9.252

9.252

Overlopende activa

3.314

3.314

3.314

3.314

Totaal vlottende activa

16.726

16.726

16.726

16.726

Vaste passiva

Eigen vermogen

37.219

37.769

37.527

37.209

Voorzieningen

18.044

18.827

19.739

20.721

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar

54.796

56.163

52.968

47.627

Totaal vaste passiva

110.059

112.759

110.234

105.557

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar

7.237

7.237

7.237

7.237

Overlopende passiva

6.417

6.417

6.417

6.417

Totaal vlottende passiva

13.654

13.654

13.654

13.654

Totaal passiva

123.713

126.413

123.888

119.211

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30