Begroting 2021

Financiële begroting

Kaders en uitgangspunten

Belangrijk uitgangspunt van deze begroting vormen de regels uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In dit besluit zegt het Rijk hoe we het begrotingsdocument moeten opstellen.

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30