Begroting 2021

Overzichten

Totaaloverzicht 2021-2024

Totaaloverzicht 2021-2024

Bedragen * € 1.000,-

2021

2022

2023

2024

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dienstverlening en organisatie

8.813

-5.767

3.046

8.808

-5.434

3.374

8.804

-5.360

3.444

8.799

-5.176

3.624

Samen leven en ondersteunen

2.108

-53.115

-51.007

2.102

-52.718

-50.616

2.065

-52.386

-50.321

2.060

-52.698

-50.638

Wonen, werken en recreëren

14.372

-32.999

-18.627

14.283

-32.441

-18.158

14.319

-32.393

-18.074

14.319

-32.399

-18.080

Algemene dekkingsmiddelen

75.169

-

75.169

75.916

-

75.916

76.388

-

76.388

76.850

-

76.850

Overhead

937

-13.365

-12.428

937

-13.174

-12.237

937

-13.412

-12.475

937

-13.309

-12.372

Heffing Vpb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo van baten en lasten

101.399

-105.246

-3.847

102.046

-103.767

-1.720

102.513

-103.551

-1.038

102.965

-103.582

-615

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Dienstverlening en organisatie

103

-

103

53

-

53

51

-

51

51

-

51

Samen leven en ondersteunen

996

-62

934

752

-32

721

661

-32

630

622

-32

590

Wonen, werken en recreëren

590

-10

580

166

-10

156

39

-10

29

39

-10

29

Saldo reserves

1.689

-72

1.617

971

-42

930

751

-42

710

712

-42

670

Begrotingsresultaat

103.088

-105.318

-2.230

103.017

-103.809

-790

103.264

-103.593

-328

103.677

-103.624

55

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30