Begroting 2021

Financiële begroting

Actueel begrotingsresultaat 2021-2024

Beginstand

De beginstand van de doorrekening is de stand van de meerjarenbegroting na verwerking van de Lentenota 2020.

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30