Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Personeel

Cao gemeenten

De huidige cao voor de Cao Gemeenten loopt 1 januari 2021 af. De gesprekken over de volgende cao met daarin als belangrijk item harmonisatie van verlof en vitaliteit is in volle gang. In september/oktober 2020 is de digitale ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota.

Werkgevers stellen voor om de afspraken over verlof en vitaliteit in te laten gaan minimaal één jaar na het afsluiten van de volgende cao. Die tijd is nodig voor een zorgvuldige invoering. Dat betekent dat de afspraak op zijn vroegst ingaat op 1 januari 2022. Eventuele financiële gevolgen zijn nog niet bekend.
Daarnaast stellen werkgevers voor om in 2021 een pauze in te lassen in de structurele salarisverhogingen. In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de koopkracht van gemeentelijke medewerkers. Dit was de bedoeling, omdat het na een flink aantal magere jaren nodig was om weer te investeren in de ambtelijke bedrijfsvoering.

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30