Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

2 Hondenbelasting

Deze belasting heffen we van iedere houder van een hond of een kennel. Jaarlijks controleren we 1/3 van het adressenbestand. Na drie jaar volgt een controle van de hele gemeente. Zo kunnen we de juistheid van de belastingplicht blijven garanderen.

Onderstaand overzicht laat de begrote opbrengst zien. De raad vindt het belangrijk dat deze opbrengst ten goede komt aan honden en hondenbezitters.

Bedragen * € 1.000,-

2019

2020

2021

Hondenbelasting

190

190

200

Totaal

190

190

200

De opbrengst hondenbelasting stijgt in 2021 met meer dan 1,6%. Dit komt door de voorgestelde verhoging van de opbrengst hondenbelasting met € 10.000,- (zie toelichting dekkingsplan ).

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30