Begroting 2021

Paragrafen

Lokale heffingen

Totaaloverzicht

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de geraamde opbrengsten 2021:

Bedragen * € 1.000,-

2019

2020

2021

Eigenaar woning

3.942

4.094

4.670

Eigenaar niet-woning

1.441

1.483

1.692

Gebruiker niet-woning

1.031

1.036

1.182

Hondenbelasting

190

190

200

Waterverblijf

135

164

208

Verblijf

279

442

807

Forensen

138

164

207

Afvalstoffenheffing

6.543

5.480

5.693

Riool eigenaar woning

3.839

3.856

3.917

Riool eigenaar niet-woning

468

466

474

Leges en afkoopsommen

303

379

385

Begrafenisrechten

17

18

18

Leges

2.239

1.649

1.760

Totaal

20.565

19.421

21.215

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30