Begroting 2021

Home

Algemeen

Duurzaamheid

Onze mooie gemeente willen we behouden voor onze kinderen. Daarom moeten we nu maatregelen nemen. Dit kunnen we niet overlaten aan de volgende generatie.
De belangrijkste uitdaging is om af te stappen van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat we overstappen op het gebruik van duurzame energie. Dat we nieuwbouwprojecten gasloos ontwikkelen, bestaande woningen gefaseerd afsluiten van het aardgas, ondernemers stimuleren om te verduurzamen en elektrisch rijden stimuleren. Onze leefomgeving richten we klimaatbestendig in waar ook ruimte is voor diverse dier- en plantensoorten. Dit zijn grote ambities die we alleen samen met u kunnen waarmaken.

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30