Begroting 2021

Dienstverlening en organisatie

Overhead

Overhead

In het volgende overzicht vindt u de kosten van onze overhead en hoe deze is opgebouwd. Overhead zijn de kosten die niet direct aan de taakvelden zijn te koppelen.

Bedragen * € 1.000,-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Management en managementondersteuning

-1.582

-1.665

-1.784

-1.791

-1.846

-1.803

Personeel en organisatie

-1.722

-1.844

-2.003

-2.040

-2.075

-2.095

Informatie en beheer

-4.666

-4.857

-4.629

-4.677

-4.716

-4.675

Financiën en AO/IC

-1.014

-993

-953

-952

-953

-952

Juridische zaken

-684

-705

-747

-746

-746

-746

Communicatie

-397

-476

-463

-452

-452

-452

Inkoop en facilitaire zaken

-612

-718

-718

-718

-718

-718

Huisvesting

-698

-669

-831

-861

-968

-931

Corona gerelateerde kosten

-

-100

-300

-

-

-

Totaal overhead

-11.375

-12.027

-12.428

-12.237

-12.474

-12.372

In de paragraaf Bedrijfsvoering lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2020 15:38:42 met de export van 12/11/2020 15:33:30